Handling- og økonomiplan 2021-2024 – Stavanger kommune

2.1.3 Budsjettskjema 1B- netto drift

 Opprinnelig budsjett 2020Vedtatt budsjett 2021Vedtatt budsjett 2022Vedtatt budsjett 2023Vedtatt budsjett 2024
Oppvekst og utdanning     
Barnehage 1 166 130 1 151 630 1 133 130 1 118 130 1 103 130
Barneverntjenesten 268 289 260 089 258 689 256 989 256 989
EMbo 48 959 36 959 33 959 31 859 31 859
Grunnskole 1 536 465 1 608 415 1 588 815 1 582 815 1 582 815
Helsestasjon og skolehelsetjenesten 86 792 86 492 86 492 86 492 86 492
Johannes læringssenter 110 922 98 822 88 622 88 622 88 622
Pedagogisk-psykologisk tjeneste 48 033 48 433 47 433 47 433 47 433
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 89 897 86 097 80 097 80 097 80 097
Stab oppvekst og utdanning 48 570 37 179 33 179 33 179 33 179
Stavanger kulturskole 43 194 44 394 44 394 44 394 44 394
Ungdom og fritid 69 328 74 802 68 302 67 802 67 802
Sum Oppvekst og utdanning 3 516 579 3 533 312 3 463 112 3 437 812 3 422 812
      
Helse og velferd     
Alders- og sykehjem 862 250 864 025 860 525 854 925 860 725
Arbeidstreningsseksjonen 16 397 15 697 17 197 17 197 17 197
Bofellesskap 536 503 548 550 579 950 582 450 608 050
Boligkontoret 8 111 7 954 7 954 7 954 7 954
Dagsenter og avlastning 184 483 186 603 184 933 179 933 174 933
Flyktningtjenesten 100 163 97 020 95 020 95 020 95 020
Fysio- og ergoterapitjenesten 70 019 69 969 69 719 69 719 69 719
Helse og velferdskontor 331 304 318 674 317 674 312 674 312 674
Helsehuset i Stavanger 20 762 22 262 22 262 22 262 22 262
Hjemmebaserte tjenester 375 021 373 741 373 741 374 741 374 741
Krisesenteret i Stavanger 13 157 13 157 13 157 13 157 13 157
NAV 299 009 332 659 317 359 307 359 307 359
OBS-teamet 5 256 4 856 4 856 4 856 4 856
Pleie og omsorgssenter Finnøy 46 869 46 869 46 869 48 969 48 969
Pleie og omsorgssenter Rennesøy 37 478 40 378 40 378 40 378 40 378
Rehabiliteringsseksjonen 59 512 58 358 57 858 57 858 57 858
Sentrale midler legetjeneste 104 902 118 981 122 481 123 981 126 481
Sentrale midler levekår -121 061 -109 234 -170 294 -170 294 -170 294
Stab helse og velferd 39 503 39 137 39 137 39 137 39 137
Stavanger legevakt 70 435 70 085 70 085 70 085 70 485
Tekniske hjemmetjenester 8 301 7 251 7 251 7 251 7 251
Sum Helse og velferd 3 068 374 3 126 992 3 078 112 3 059 612 3 088 912
      
By- og samfunnsplanlegging     
Beredskap 18 661 16 990 16 990 16 990 16 990
Byggesak og byantikvar 5 760 4 660 5 260 4 860 4 860
Planavdelinger 42 242 42 242 41 742 41 742 41 742
Stab Samfunnsutvikling 8 062 7 962 6 562 6 562 6 562
Sum By- og samfunnsplanlegging 74 725 71 854 70 554 70 154 70 154
      
Bymiljø og utbygging     
Avløpsverket00000
Idrett 102 458 98 236 96 155 95 574 95 040
Juridisk 13 255 13 625 13 625 13 625 13 625
Miljø 12 636 8 387 4 387 4 387 4 387
Park og vei 172 395 170 623 166 169 166 646 167 473
Renovasjon 140 131 131 131 131
Stab strategi og målstyring 7 049 8 725 7 914 7 904 7 892
Stavanger eiendom 313 835 306 460 309 224 316 505 329 882
Vannverket00000
Sum Bymiljø og utbygging 621 768 606 187 597 605 604 772 618 430
      
Innbygger- og samfunnskontakt     
Innbygger- og samfunnskontakt sentralt 4 272 4 285 4 285 4 285 2 285
Innbyggerdialog 32 511 27 736 27 736 27 736 27 736
Kommunikasjon 10 200 10 550 10 400 10 400 10 400
Kultur 187 099 188 269 188 369 186 869 186 869
Næring 28 002 37 510 37 610 35 710 35 810
Politisk sekretariat 14 033 15 487 15 487 15 487 14 987
Smartby 13 638 13 838 13 838 13 838 13 838
Sum Innbygger- og samfunnskontakt 289 755 297 675 297 725 294 325 291 925
      
Innovasjon og støttetjenester     
DigiRogaland 304 -1 246 -1 246 -1 246 -1 246
Innovasjon og digitalisering 27 252 34 182 36 182 36 182 36 182
Innovasjon og støttetjenester, Direktør 2 863 3 572 3 572 3 572 3 572
IT 100 928 111 433 111 433 111 433 111 433
Kemner 10 358 0000
Regnskap og lønn 35 190 35 766 35 766 35 766 35 766
Stab innovasjon og støttetjenester* 37 329 36 450 36 450 35 430 35 430
Stavanger byarkiv 40 023 39 735 39 735 38 735 38 735
Sum Innovasjon og støttetjenester 254 247 259 892 261 892 259 872 259 872
      
Økonomi og organisasjon     
Anskaffelser 10 861 10 861 10 861 10 861 10 861
Internkontroll og kvalitet 5 563 6 563 6 563 6 563 6 563
Organisasjon og forhandling 39 653 37 753 37 153 37 153 37 153
Økonomi og eierskap 29 540 27 140 26 740 26 740 26 740
Sum Økonomi og organisasjon 85 617 82 317 81 317 81 317 81 317
      
Sum totalt 7 911 065 7 978 229 7 850 317 7 807 864 7 833 422
Felles kostnader 620 291 742 230 643 971 673 449 704 973
      
Sum bevilgninger drift, netto 8 531 356 8 720 459 8 494 288 8 481 313 8 538 395
Tabell V.7 Budsjettskjema 1B – netto drift, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)